Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Juvenile and Family Court
News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับข้าราชการศาลยุติธรรมเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งและเนื่องในโอกาสบรรจุเข้ารับราชการตามตำแหน่ง รอบเดือนตุลาคม 2566 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัวในการรับรายงานตัวเด็กหรือเยาวชนในระหว่างชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการเปิดใช้งานระบบสำนวนคดีเยาวชนและครอบครัว ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ สำนวนคดีศาลเยาวชนและครอบครัว ระยะที่ ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมถวายพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

 

 


 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image