ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Juvenile and Family Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน