Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษา ด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง ในสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญimage

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองจะได้รับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบในวันที่ยื่นใบสมัคร ส่วนผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-Mail) จะได้รับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบในวันที่สอบคัดเลือก(ก่อนเข้าห้องสอบข้อเขียน)


image เอกสารแนบ