ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Juvenile and Family Court
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ งานติดตั้งลิฟต์โดยสาร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ