Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ จัดรายการวิทยุเพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ในรายการ“กฎหมายน่ารู้” หัวข้อ บทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว และหัวข้อ บทบาทของนักจิตวิทยาในศาลเยาวชนและครอบครัว ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญimage
image

image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ